440 Hz zene? Öntsünk tiszta vizet a hangszóróba!

Szerző: | dec 31, 2014 | Énektanulás

Először is Boldog Új Évet szeretnék Neked kívánni, soksok zenével, énekkel, boldogsággal, fejlődéssel, felismeréssel, és csodákkal!

Év végi meglepetésként pedig egy kis gondolatsort is szeretnék megosztani Veled, mivel olyan cikkek keringenek a neten, amik komoly ijedtséget okozhatnak a zene kedvelőinek, és elvehetik a kedvét a zenehallgatástól, ami komoly egészség javító hatással lehetne, azzal az indokkal, hogy bizonyos zenekari hangolások "megbetegíthetik" az embereket. Nos, mi az igazság e körül az újsütetű "igazság" körül?

Tudományos hangolás, 432 Hz, mi az igaz ebből?

Nos, 1713-ban egy Sauver nevő tudós azt a gondolatot terjesztette elő, hogy a C hangolása legyen 256 Hz (http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_pitch) . Miért? Mert azzal könnyebb számolni, a 256 a kettes számrendszerben 2 a nyolcadikon, azaz osztahtó kettővel, még pedig nyolcszor is. Így könnyebb vele fejben számolni. Ha 440-re hangoljuk az A hangot, akkor a C alatta nem 256 Hz lesz, hanem 261,62 Hz, amivel nehezebb számolni, mert nehezebben illeszkedik a 2-es számrendszerbe. Ennyi az egész. Verdi pedig azért támogatta, mert nem akarta, hogy a zenekarokat kicsit feljebb hangolják (amit már akkor is sokan megtettek, az általános hangos 435 Hz volt). A 256 Hz-es C fölötti A hang az 432 Hz lesz.

A terjesztett cikk szerint 440 Hz-es zene - Összeesküvés, hogy elhangoljanak bennünket a 432 Hz-es harmonikusokról? (http://ujvilagtudat.blogspot.hu/…/440-hz-es-zene-osszeeskuv…) a 440 Hz-re hangolt "A" hang az összeesküvés műve, hogy így bírják az embereket destruktív viselkedésre, míg a Verdi által támogatott 432 Hz-es A hangolás csupa angyalt eredményez.

Nos, a zenekarokat mindenféle A-ra szokták hangolni, lejjebb is, feljebb is, de még sosem láttam olyat, hogy valaki egy Vivaldi Hegedűverseny után felpattant volna, és tömeggyilkosságokat követett volna el a zene hatására - illetve nem is a zene hatására, hanem a hangolás hatására.

Valójában sokféle hangolást használnak, használtak, magát ezt a 432 Hz-et nem nagyon használták, a 435 Hz-es A volt az általános, aztán a húszas években feljebb hangolták a hangszereket, 440-re, de pl. az európai zenekarok szívesen hangolnak még feljebb, 444-re pl.

A magasabb hangolás élénkebb hangot eredményez, ez az oka az eltéréseknek. De a barokk időkben, pont, amikor a "tudományos hangolás" javaslata megszületett, még jóval lejebb hangolták a hangszereket, nem volt ritka, hogy az A 415-re volt hangolva, ami azért jóval mélyebb a mai hangolásnál, de még a "tudományos hangolásnál is".

A cikk szerint "fasiszta összeesküvés lódította feljebb a hangolást", hogy így támogassák az antiszociális cselekedeteket.

"440 Hz-es zene", vagy "432 hz-es zene" nem létezik, mivel egy-egy zeneműben nem EGYETLEN frekvenciát hallunk, hanem megszámlálhatatlanul sokat. Mi adja ki a zenét? Egy darab frekvencia? NEM, hanem a rezgések EGYMÁSHOZ viszonyított aránya, harmóniája, ami ugyanolyan marad akkor is, ha lejjebb, vagy ha feljebb hangoljuk a zenekart, azaz egy hármashangzatot el lehet játszani lejebb is, feljebb is, és attól még hármashangzat marad. A 440 Hz, vagy a 432 Hz az nem "zene", hanem a zenei 'A' hangolása, de a hangolás még nem zene (a zongorahangoló még nem Kocsis Zoltán). Tehát "440 Hz zene" nem is létezik. Próbálja ki valaki, hogy több órán kereszül hallgasson csak 432 Hz színusz frekvenciát (a színusz hang kizárólag egy darab frekvenciát tartalmaz, ellentétben a ZENEI HANGOKKAL), és az biztos, hogy az illető antiszociális lesz utána, mert egyszerűen bekattan. De ugyanígy bekattanna a 440 Hz színuszhangtól, ha órákig csak az szól, vagy a 415 Hz-től is, teljesen mindegy
. Az egy frekvencia az minden, csak nem zene. Mert nincsenek benne arányok, nincsenek benne a többi hangok, és a megszámlálhatatlanul sok frekvencia, ami valójában kiadja a zenét. Az csak egy elszigetelt frekvencia, ennyi. De az nem zene.

Ráadásul a Hz, mint mérőszám, mit jelent? Másodpercenkénti rezgésszámot. De mi a másodperc? Egy időegység, amit 1713-ban, de még a 20. században is "abszolútnak" hittek. Azonban, mint kiderült, az idő először is nem egy dimenziós, hanem maga is három dimenziós (azaz ugyanúgy lehet benne közlekedni, mint a térben, fel, le, előre, hátra, oldalt, stb) másrészt az idő egyáltalán nem egy abszolút lefolyású, stabil jelenség, hanem kizárólag helyi, azaz egy másik helyen teljesen más az idő lefolyása, mint itt a Földön. Sőt, mint kiderült, itt is teljesen más, minden pillanatban. Az idő a gravitáció áramlásának függvényében változik, azaz egy másodperc az egyik pillanatban hosszabb, a másikban rövidebb. Az idő nem egyenletesen működik, hanem folyamatosan változik. Néha olyan is van, hogy megáll, és ezt nem csak pszichológiai értelemben mondom, hanem fizikailag, aztán hirtelen megugrik, és száguldani kezd, majd lelassul, stb. Miért nem vesszük észre? Mert mi is vele együtt mozgunk. De ha máshol lennénk, akkor a mi helyi időnk lenne számunkra érvényes, és nem a szomszéd szobában végzett kísérlet közben észlelt idő.

És maga a másodperc, amivel mérjük a rezgésszámot, az micsoda? Abszolút érték, a kozmoszból van levezetve? Dehogy is! A kozmoszban nincs nyoma a másodpercnek, ez csak a mi közmegegyezésünk. Nem lehet a másodpercet pl levezetni a nap hosszából, mert egy nap az 23 óra 56 perc, plusz 4,1 másodperc. Na tessék, ebből hogy lehet kozmikus harmóniát levezetni? Akkor meg ott van az év is, ami 365,2425 napból áll, azaz megint nem lehet kerek számokra visszavezetni. Tehát a mádopercenkénti 432 Hz semmivel sem "kozmikusabb", vagy "harmonikusabb", mint a 440 Hz, mivel mindkettő egy kitalállt időegységen lejátszódó rezgésszámra utal, egyik sem harmónikusabb a másiknál, nem érvényesebb, vagy érvénytelenebb. Így azt sem lehet feltételezni, hogy az egyik "megbetegít", vagy "durva alakká" tesz, mígy a másik meg jófiút farag belőlem egy másodperc alatt. Mind az időfogalmunk, mind a másodperc, mind pedig a zenekaraink hangolása kizárólag közmegegyezés
kérdése, amit pedig a pillanatnyi ízlásünk dönt el, semmi más. Melyik tetszik jobban? Akkor használjuk azt. Most már nem tetszik annyira? Akkor használjunk mást. Ahogy ezt meg is figyelhettük a hangolások folyamatos változtatásánál az utóbbi 300 évben (is).

A Verdi A-t is csak azért támogatta egy-két tudós, mert azzal könnyebb fejben számolni. na de, mint kiderült, maga a másodperc sem egy abszolút mértékegység. Akkor meg? Azért legyen ez, mert így lustább lehetek a számolásban. Ennyi.

De ha már leleplezünk, akkor leplezzük le a cikket magát, mert milyen hatást kelt az emberek tömegeiben (egy eléggé elterjedt Hoax-ról, azaz ugratásról van szó)? Az emberek tömegei most már nem is mernek zenét hallgatni, se Vivaldit, se Beethovent, nehogy a 440-es hangolás tömeggyilkost csináljon belőlük a lassú tétel közben, vagy a hegedűszóló hatására nehogy megöljék a szomszéd kiskutyáját. Hogy ezt elkerülje, egy csomó ember (és itt tényleg milliókról van szó) fogja magát, és a zenéit egy szoftver segítségével letranszponáltatja a 432-es A-nak megfelelő magasságra. És akkor azt mondják, hogy "hjahhh, most már fellélegezhetek, végre, nem kell ezt a borzalmat (mondjuk a Vivaldi Tavaszt) hallgatnom, most így már sokkal megnyugtatóbb, harmónikusabb".

Csak azt nem tudom, hogy azzal mit csinálnak, ha egy zenekar mondjuk 444-re hangolt, és ők azt hitük szerint 432-re leviszik a szoftverrel, de a végeredmény mondjuk 438 Hz-es hangoláson fog szólni?

(Nem beszélve a hangminőségromlásról, amit a szoftver okozott az áthangolás során). Mivel ők azt hiszik, hogy most a 432-re lett hangolva a zene, nagyon megnyugtatónak fogják érezni, de ha tudnák, hogy esetleg pont most szól 440 Hz-en (egy kicsit magasabb hangolású zenekar esetében pl)! Na, akkor kapnának szívbajt; és lehet, a megnyugvásból hirtelen kipattannak a karosszékből, baltát ragadnak, és megpróbálnak gyilkosságot elkövetni? Míg, amíg azt hiszik, hogy most végre 432-őn szól a zenei hangolás, boldog nyugalommal ülnek a foteljükben?

Szóval miről szól az egész? Csak egy hitrendszerről, ami azért nagyon mérgező, mert

 1. a zene lényege nem egy darab rezgés, hanem a megszámlálhatatlanul sok rezgés EGYMÁSHOZ KÉPESTI ARÁNYA, ami bármilyen hangolás esetén megállja a helyét.
 2. a zene nem egy fizikai jelenség, hanem a tudatunkban születik meg, és a szívünkre hat, azaz érzelmek, megfogalmazhatatlan gondolatok közvetítője, Isten hangja bennünk, függetlenül a zenekari hagonlástól, de persze pont ezt a tényt fedik el az ilyen cikkek, azaz arra tanítanak, hogy ne a szívünkkel halgassunk zenét, hanem csak mérőműszerekben higgyünk. Hol van itt a zene igazi lényege? Eltűnt. Azaz az ilyen cikkek egyszerűen ELRABOLJÁK AZ EMBEREKTŐL A ZENÉT! Az Isteni Hangot. Az Univerzum Üzenetetét. A szív dobbanását. A lélek húrjainak rezgését, és egy darab puszta számmal akarják helyettesíteni. Más szóval materialisták. Megmérgezik a legszentebb dolgot, a Zenét.
 3. Óriási félelmet keltenek, és ráadásul lehetetlenné teszik, hogy az emberek a félelmüket hatásosan csillapítsák a zene gyógyító hullámaival, meg se hallgatják, mondván, hogy a berlini zenekar hangolása valami más, tehát már nem is játszhatnak zseniálisan.
 4. A félelem pedig az embereket valódi "démonok, és arkhónok" karjába veti, és már nem is gyógyulhat, mivel a zenét kizárta az életéből, vagy csak szoftverek közvetítésével meri magához venni, ami meg újabb becsapások forrása lehet (ld a fenti példát).

Úgy ha más esetleg nem is, de ez a cikk biztosan az "összeesküvés" műve. Mert egyszerre sok legyet üt, egy csapásra. Félelmet terjeszt, elveszi a zenét az emberektől, ködösít, és elveszi az emberek józan ítélőképességét (már nem mernek hinni a saját szívüknek), és még csak nem is igaz, amit ír, mert nagyon könnyű megcáfolni.

Mivel az idő mindenhol, és minden pillanatban másképp folyik, nem lehet Herzekre támaszkodni. De akárhogy is folyik az idő, a nagyterc, vagy a hármashangzat ugyanúgy tisztán fog csengeni, akármilyen hangolásban, vagy akármilyen gravitációs mező által gerjesztett idő-gyorsulában, vagy lassulásban énekeljük, játsszuk ezeket. És mivel a zene lényege a hangok EGYMÁS KÖZTI HARMÓNIÁJA (azaz az arányok), egy jó zenész minden körülmények között a helyes arányokat fogja játszani, és a szívünk is azokat az érzéseket fogja átérezni, amit a zeneszerző is átérzett, amikor megalkotta művét. A hangolások, hangszerek változtak, a parókadivatok is, de a gondolat, az érzés örök maradt.

Csak annyit tanácsolok, hallgass nagy művészeket, nagy zenét, olyan zenét, ami tetszik Neked, és ne törődj az ilyen rémületkeltő hoaxokkal, amik megmérgezik az életedet, és nem engednek a zene forrásához. És mondd el ezt másoknak is, akik halálra sápadnak, ha meghallanak egy Mozart szimfóniát, mert már egy zseni isteni látomásában is az összeesküvés véres karmait látják kivillanni.

Ne engedd, hogy bárki beszennyezze a szívedet a félelem sötétségével! Maradj a szeretetben. Maradj a zenében. Akárhogy is hangolta be a zenész a hangszerét. Ha szívvel játszik, rendben van. Ha nem, akkor hangolhatja akármire, bizony csak "pengő érc, és zengő cimbalom lesz az", mivel a SZERETET hiányzik belőle. Azaz a lényeg.

Boldog új évet kívánok Neked, sok sok énekkel, zenével, és lélekkel!

A Zene legyen Veled! De most már tényleg!

Sándor

Most már nincs más hátra, mint elkezdeni (vagy folytatni) HangDala énektanulmányaidat!

17 hozzászólás

 1. Zsolt

  Ez, amit itt olvastam, kicsit hasonlít arra, amikor a pap vitázik darvinnal 🙂
  Kezdjük egy egyszerű ténnyel, ha már fizikázunk, rezgünk, és időspektrumokról beszélünk, hogy minden anyag rezgés! Ezt könnyű bebizonyítani, mert a fizikusok azt állítják, ha valamit lehűtünk abszolut 0 fokra, akkor az anyag eltűnik, mert ezen a hőmérsékleten nincs rezgés! A rezgés hatással van mindenre! Tegyünk egy zenetanárok és fizikusok által is jól kedvelt kisérletet! Vegyünk 3 hangvillát, legyen 2 azonos (mondjuk 440Hz-s A hangolású) míg harmadik társuk 432Hz. Szólaltasssuk meg az egyik 440Hz-es hangvillát, és vigyük közel a vele azonos frekvencián szóló hangvillához! Mi történik?! a vele azonos hangolású hangvilla is megszólal, tehát rezegni kezd 440Hz-el, Míg, ha a vele nem azonos hangolásű hangvillához visszük közel, nem történik semmi! Nos itt arról van szó, hogy a zene hat a szervezetünkre szerveinkre, mivel az is anyag, és elképzelhető, hogy létezik az a hangolás, mely természetes, együtt rezeg az emberrel (értem, hogy magasabb vagy alacsonyabb hang, de pontosan ugyan annyival alacsonyabb és magasabb!!! mindegy honnan indulunk! 440Hz-ről vagy 415-ről) És elképzelhető, hogy ez a feltételezett természetes hangolás olyan “hármashangzatot” harmóniát ad, aminek összessége, harmóniája (nem véletlenül beszélünk harmóniáról a zenében, amikor több hang együttes megszólalása valóban harmóniában van egymással), harmóniában lehet a szervezetünkkel is, míg egy más hangolású zene nem! Szóval itt nem egyetlen hangról van szó, hanem egy teljes harmóniáról!

  Válasz
  • Fekete-Kiss Sándor

   Kedves Darvin, vagy kedves pap, ahogy tetszik! Gondolod, hogy bárki azt állítja, hogy nem minden rezgés? Világos, hogy az! És a hangvillákkal illusztrált rezonancia jelenséggel vajon ki vitatkozik? Van-e vita azzal kapcsolatban, hogy a zene hangjai hatnak a szervezetünkre? Van-e különbség az “elképzelhető” és a tény között? Mi különbözteti meg az “elképzelhetőt” (szó szerint bármi elképzelhető) a megfigyelhető tényektől? De tovább megyek, a tények és az értelmezésük között van-e különbség? Akár ugyanazokat a tényeket lehet-e homlokegyenest ellenkező módon is értelmezni? A feltételezett “természetes hangolás” vajon tényleg természetes-e, és ha igen, mitől? Ki dönti ezt el? Mi az, ami ebből tényleg megfigyelhető?
   Köszi a gondolatokat és kérdéseket ébresztő hozzászólást, és én azt mondom, ha megfog egy zene, katarzist okoz benned, akkor add át magad neki. Lehet, hogy a zenekart épp 440-re hangolták, de mi van, ha ezzel nem törődsz, csak átadod magad a zenének?

   Válasz
 2. Zsolt

  Kedves István!

  A nevem Zsolt! Nem vagyok sem pap, sem Darvinista! Tessék a nevemen szólítani, vagy sehogy! Vagy tessék a hozzászólásaimat figyelmen kívül hagyni és törölni!!!

  Igen, ez igaz, hogy ki dönti el, hogy mi a természetes és mi nem, viszont ki dönti el, hogy mi nem az?! A hangvilla illusztráció arra szolgált, hogy anyagok között ez működit, és lehet (kérem ne gúnyolja ki a feltételes módomat, mert minden a diplomáciám szolgálja, hogy ne torkolljon veszekedésbe, esetleg még vitába sem a beszélgetés, hanem figyelem felkeltés, mert ahogy én nem tudom bizonyíta, hogy lehet olyan, hogy egyes rezgések negatívan hathatnak, azt sem tudja bizonyítani kedves Sándor, hogy nem, mert lehet hogy épp hosszútávon hat, amit rövidtávon kisérletekkel sem lehet igazolni, miért ne lehetne olyan, mint a stressz, ami annyi negatív energiát termel, hogy a szervezetet megrontja, de nem egyik napról a másikra, olykor 20-30 év alatt) És mivel a szervezetünk összetett, kellhet neki egy egész akord is, egy egész összhangzat, ahhoz, hogy pozitívan vagy negatívan hangolja azt! Ezért aztán természetes dolognak tartom, hogy igen is a zene gyógyít! Így tudhat gyógyítani a zene, a beteg szerv rezgése valószínű lehangolódott rezgést produkál, amit a zenével helyre lehet állítani! (másképp nem lenne értelme a zene gyógyít szálóigének) Nos, Tudnia kell valamit! Magam is zenész vagyok, fúvószenekarban erősítettem, több, mint 10 évig a fafúvós szekciót, Doboltam is és most jelenleg a nagyobbik lányommal hegedűt tanulunk egy néptáncműhelyben! 🙂 Tudnia kell, hogy nem erősítem azt a tábort, aki agyba főbe ragaszkodik, a 432Hz-hez, és nem vagyok szkeptikus sem, aki röhögi a másik felet, aki hisz a 432-ben, Csupán azért merészkedtem hozzászólni a témához, Mert az is szemmelenzős, aki nem hagyja meg magának az esélyt arra, hogy mi van, ha mégis van benne valmi, hisz bizonyítani egyiket sem tudjuk!

  Válasz
 3. Fekete-Kiss Sándor

  Kedves Zsolt! A Darvin vagy a pap az Ön bekezdésére reagált, itt idézem: “Ez, amit itt olvastam, kicsit hasonlít arra, amikor a pap vitázik darvinnal ” Mivel nem tudtam, hogy Ön melyik szerepet osztotta ki rám, és melyiket magára, ezért volt a megszólítás: “Kedves Darvin, vagy kedves pap, ahogy tetszik!” Azaz tréfás ugratásra tréfás ugratással válaszoltam.
  Nos, indulattal teli hozzászólásából a következőt tudtam kiolvasni: TELJESEN EGYETÉRTÜNK! Bizonyítani semmit nem tudunk 100%, de azért érdeklődően odahallgatunk mindenre. Amúgy a cikkemet az a szándék ihlette, hogy ne hagyjuk magunkat elkedvetleníteni azért, mert “click bait” (azaz kattintás csali) cikkek bármit el akarnak hitetni az emberekkel tudományosnak látszó szavakkal dobálózva, amikről gyakran nem is tudják, hogy mit jelentenek. Ha Önnek is ez a szándéka, még egy ok azt feltételezni, hogy teljesen egyetértünk. Jó zenélést! vagy ahogy szoktam mondani a Csillagok Háborúját idézve: a Zene legyen Veled!

  Válasz
 4. Fekete-Kiss Sándor

  Még annyit hogy örülök a kis “vitának”, szerintem ez vérpezsdítő, és azt mutatja, hogy vannak emberek, akiknek nem mindegy… Nagyon pozitív!
  Amúgy kipróbáltam a különböző hangolásokat, a szintetizátoromon eléggé könnyen át lehet állítani. A 432 Hz (másodpercenként 432 rezgésciklus) zenei A hang számomra kicsit fáradt, enervált hangzást produkált, majdhogynem depressziósat. de nem mindig, mert voltak pillanatok, amikor meg tetszett.
  Akkor már kipróbáltam egy másik sokat propagált zenei A hangolást, a 428-at is, az viszont nagyon tetszett, csak az volt a baj vele, hogy az egyik szintetizátoromat csak 430 és 450 Hz között lehet hangolni, azaz a 428-at már sehogy sem tudtam kivarázsolni belőle, így a két szintimet nem lehet ugyanarra a hangra hangolni (428), és ez baj.
  A 440-et kellemesen felvillanyozónak éreztem. Egyenlőre nem sikerült találkoznom ezzel kapcsolatban fenyegető hatalmakkal, de nem is nagyon törekedtem rá. ?
  Lehet, hogy ki kéne még próbálni a 441 Hz-et is, valaki a hidrogént emlegette ezzel kapcsolatban, de már nem emlékszem, hogy milyen összefüggésben. De vannak zenekarok, amik 441-re, vagy 442-re, sőt magasabbra hangolnak.
  Ez a Hz dolog azért elgondolkodtató: attól függ, hogy mihez képest 440 Hz. Nyilván a másodperchez képest. És a másodperc mihez képest másodperc? Azt ugye az órából (60 mp egy perc, 60 pec egy óra), és a napból nyertük (24 óra egy nap), csak az a probléma, hogy a nap hossza változik, a Föld forgása bizony lassul (más szóval lehet, hogy a Föld megint nő, tágul egyet). Ilyen alapon a másodpercnek is lassulnia kéne, ami ugye megborítja az egész érvelést a “természetes” és “nem természetes” hangolásokról.
  Azaz, maradunk annál, hogy zenélünk, és élvezzük a zenét, mert már egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy a másodperc vajon valóban egy másodperc-e, lehet, és így lehet, hogy a 440 Hz egy hosszabb másodperchez viszonyítva lesz a 432, és akkor az lesz egyesek szerint a “természetes”. ?

  Válasz
  • Zsolt

   Kedves Sándor!

   Ha az idő átalakul, az anyagban a rezgés is átalakul, és lasabb vayg gyorsabb (az abszolut időre gondolok, mert ugye a reltív időt mindig egységesnek érezzük)lesz, tehát a természetes rezgéz is ezzel eguütt abszolut változik, relatíve ugye nem! 😉

   Amúgy, hogy egyet is értsek valamivel… Sok zenészt ismerek, és alá kell, hogy támasszam, azt a tényt, hogy a már gyerkekkortól zenélő emberek, sokkal egészségesebbek, kiegyensúlyozottabbak, és szellemileg is többek, mivel a zenélés olyan agytornára kényszeríti a hangszeren játszót, olyan részét mozgatja meg az agynak, és olyan érzékeket fejleszt, melyek enélkül fejletlenek maradnak, és ezáltal kevesebb az ember (az értelmes ember, azaz az értelme az embernek, mert ugye sok részből álunk 🙂 az értelem csak egy a sok alkotó elemünk közül, amit itt hagyunk a testünkkel együtt távozásunkkor) 🙂

   Válasz
   • Zsolt

    Ja még egy annyit, hogy természetes hangszeren kell játszani, és azt oda hangolja az ember ahova akarja 😉 Egy hegedűnél ilyen gond nincs, hogy nem engedi az elektrónika, a benne levő szoft, hogy a benne beállított inetrvallumon kívül hangoljunk!

    Válasz
 5. Futó Ferenc

  A 256Hz és 432Hz a zenében semmilyen kapcsolatban nem áll egymással. Ilyen hangköz legfeljebb a kocsmában fordul elő.

  Válasz
 6. Neopita Göran

  27/16*256=432. Az eredeti pythagoraszi hangolás szerint. Matematikailag erösen ellaposodtak a hozzászólások. Szerzö úrnak érdemes lenne a legújabb kutatásokkal kiegészítenie egyébként színvonalas müvét. Mit szólnak a 440Hz-hez azok akik abszolút hallással rendelkeznek? Sajnos a neandervölgyiek már nem tudnak nyilatkozni. Rezonálhatnak-e mechanikus hanghullámok az emberi agy vagy DNS elektromágneses hullámaival? Ha igen, akkor mi alakítja át a hanghullámokat elektromágneses hullámokká? Esetleg az emberi sejtek/DNS pulzál mechanikusan 432Hz-en?

  Válasz
  • Fekete-Kiss Sándor

   Ez OK, de az egész elmélet azon alapszik, hogy a Másodpercet valami szent és isteni dolognak kell elfogadnunk. Ugyanis a 432 Hz másodpercenként 432 rezgést jelent. a 432 nagyon jó kis szám, mert annak a fele 216, annak a fele 108, ami budhista/hindu szent szám, annak a fele 54, annak a fele 27, annak nincs fele, de hárommal osztható.
   De mi van, ha maga a Másodperc, amin a herz alapszik, egy önkényes, és megindokolhatatlan mennyiség? Hiszen a nap nem pont 24 órából áll, és ezért a Másodperc egyeduralma is ezáltal megdől (ugye egy órában van 60X60 másodperc).
   Akkor tehát miért kéne leborulnom a 432 Hz isteni mivolta előtt? Boruljak? valahogy egyenlőre még nem vitt rá a lélek. 🙂
   https://www.timeanddate.com/time/earth-rotation.html
   A cikk szerint a Föld forgása lassul, így a 432 Hz is egyre mélyebb hangot jelent. Hm… Akkor most mi és hogyan szent?

   Today’s prediction: 24 hours, 0 minutes, 0,0001849 seconds (0,1849 milliseconds)

   Yesterday’s prediction: 24 hours, 0 minutes, 0,0002026 seconds (0,2026 milliseconds)

   At the start of today, UT1 was 0.2249227 seconds behind UTC.

   Válasz
   • Lantos Mátyás

    Miért megindokolhatatlan?, kedves Sándor, mert nem tudod megindokolni?!

    Az ember (és minden élőlény) bioritmusát a Nap határozza meg. Azáltal, hogy a Nap egy nap csak egyszer kel fel. S bár a napok hossza – ugyan nem jelentős mértékben, de – változhat. Akkor mégis miért van az, hogy egy nap (hozzávetőlegesen, de mégis) pont 24 órából áll? De még csak véletlenül sem 23:32! Ugyanígy megkérdezhetném, hogy minek 60 perc egy órába? Vagy 60 másodperc egy percbe? Miért nem áll 55 percből 1 óra??? Vagy 51 másodpercből 1 perc???????

    Válasz
    • Fekete-Kiss Sándor

     Hát az egy dolog, hogy mi mit szeretnénk gondolni, és valójában mi van.
     De mondok egy egyszerűbb megközelítést: kapcsolj be egy úgynevezett 432 Hz-re hangolt zenét, és figyeld a frekvenciákat valami mérőműszeren keresztül. Amit látni fogsz: frekvenciák ezrei, tízezrei, százezrei. Nem egy darab 432 Hz-et fogsz látni, ha egy zenét hallgatsz, kivéve persze, ha egy hanggenerátor 432 Hz-re hangolt színusz hangot ad. De az meg nem zene. Érted, mire gondolok, amikor ezt írom?

     Válasz
 7. Neopita Göran

  Nekem két javaslatom is van a kozmikus A hang frekvenciájára. Mindkettö kielégítheti a fizikusok, a zenészek és a természetes számok kedvelöinek igényeit egyaránt.
  A másodpercet korunk fizikusai a cézium-133 atommal működő atomóra 9192631770 Hz-es frekvenciájából vezetik le. Hz = 1/s.
  Ha a 9192631770 egész számot elosztjuk 20844970-nel pontosan 441 Hz-et kapunk. 441 = 3 x 3 x 7 x 7, amely misztikai szempontokból akár még Nikola Teslának vagy Pythagorasznak is megfelelt volna.
  Tehát a 441 Hz-et egész számokkal lehet a cézium atomból, azaz a szabvány másodpercböl, levezetni. Habár a cézium számomra nem szent, de elég állandónak tünik a galaxisban.(Az arany mégis szebb lett volna…)
  Amennyiben a jövöben a szoprán énekesek meggyöznék a Herbert von Karajanokat, szóba jöhetne még a 423 Hz is (423 = 9192631770/21731990 és 423 = 3 x 3 x 47)
  Mindenesetre, ha szabványosítani kellene a kb. 80 éve érvényben lévö 440 Hz ajánlást, akkor ma csak a 441 vagy 423 Hz jöhetne logikusan szóba. Érdekes, hogy ezt a számomra elég kézenfekvö javaslatot még sehol nem láttam… Az is igaz, hogy a másodpercet/atomórát csak kb. 30-40 éve szabványosították, hogy univerzális állandó legyen.

  Àllítólag https://index.hu/tudomany/2013/03/30/nem_naci_talalmany_a_zenei_a_hang/
  “A zeneszerzők még figyelembe vették az énekesek szempontjait: míg Mozart és Haydn 422-423 Hertzben gondolkodott, az énekesek számára már egészségi kockázatot is jelenthetett, hogy 450 hertzes hangmagasságban, vagyis körülbelül fél hang különbséggel énekeljék a műveiket.”

  Válasz
  • Fekete-Kiss Sándor

   Ez nagyon jó! Azt hiszem, én már olvastam valahol ezt a javaslatot, azaz a 441-et. Miért ne?
   A mélyebb hangolás szerintem is nagyon kellemes, és énekesek számára pedig kifejezetten életmentő is lehet. Nekem a 432 Hz mánia kicsit érzékelhetetlen, én megcsináltam, hogy lehangoltam a szintimet 432-re, de olyan fáradt, enervált volt a hangzás. A 423-at még nem próbáltam, biztosan nagyon fincsi, viszont kipróbáltam a 428-at, az egészen édes hatású! Komolyan! Nagyon kellemes! És nem tűnik fáradtnak sem.
   Szerintem a 441-et is kipróbáltam, és valóban nagyon kellemes a hatása.
   Köszönöm a mély hozzászólást!

   Válasz
 8. Le(R)a

  Helló! Egy kissé hosszúra sikeredett iromány. A téma engem is foglalkoztat. Nem kell ezt ennyire túl agyalni. Tégy, hogy egy szorongósabb lelkiállapotban sokkal selymesebben öleli a hallgatót körül egy 432Hz-re hangolt hangszer. Meg lehet figyelni. Én ezt úgy figyeltem meg, hogy csukott szemmel hangoltam és a hangolás eredményét mérőeszközökkel azonosítottam és fejtettem vissza. Micsoda véletlen, hogy ez pont 432Hz “A” hangot eredményezett. Ezzel a tapasztalatommal jutottam arra, hogy mondhat bárki bármit, a saját fülem ezt szereti és ezt igényli és én hallgatok rá. 🙂 Egy lágyabb, selymesebb, elasztikusabb, letisztultabb tónusú “A” hangot kapunk, ki lehet próbálni. Személyszerint én gitár hangszeren. Minél feljebb hangolunk annál fogsort összeszorítóbb tónust kapunk. Csak pengesd azt az egy darab hangot és hangolgassad csukott szemmel rá fogsz jönni mit szeret a füled. Le(r)a

  Válasz

Szólj hozzá!

s2Member®

Pin It on Pinterest