Kövesd a HangDalát!
Facebooktwitterrssyoutubeinstagram

Először is Boldog Új Évet szeretnék Neked kívánni, soksok zenével, énekkel, boldogsággal, fejlődéssel, felismeréssel, és csodákkal!

Év végi meglepetésként pedig egy kis gondolatsort is szeretnék megosztani Veled, mivel olyan cikkek keringenek a neten, amik komoly ijedtséget okozhatnak a zene kedvelőinek, és elvehetik a kedvét a zenehallgatástól, ami komoly egészség javító hatással lehetne, azzal az indokkal, hogy bizonyos zenekari hangolások “megbetegíthetik” az embereket. Nos, mi az igazság e körül az újsütetű “igazság” körül?

Tudományos hangolás, 432 Hz, mi az igaz ebből?

Nos, 1713-ban egy Sauver nevő tudós azt a gondolatot terjesztette elő, hogy a C hangolása legyen 256 Hz (http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_pitch) . Miért? Mert azzal könnyebb számolni, a 256 a kettes számrendszerben 2 a nyolcadikon, azaz osztahtó kettővel, még pedig nyolcszor is. Így könnyebb vele fejben számolni. Ha 440-re hangoljuk az A hangot, akkor a C alatta nem 256 Hz lesz, hanem 261,62 Hz, amivel nehezebb számolni, mert nehezebben illeszkedik a 2-es számrendszerbe. Ennyi az egész. Verdi pedig azért támogatta, mert nem akarta, hogy a zenekarokat kicsit feljebb hangolják (amit már akkor is sokan megtettek, az általános hangos 435 Hz volt). A 256 Hz-es C fölötti A hang az 432 Hz lesz.

A terjesztett cikk szerint 440 Hz-es zene – Összeesküvés, hogy elhangoljanak bennünket a 432 Hz-es harmonikusokról? (http://ujvilagtudat.blogspot.hu/…/440-hz-es-zene-osszeeskuv…) a 440 Hz-re hangolt “A” hang az összeesküvés műve, hogy így bírják az embereket destruktív viselkedésre, míg a Verdi által támogatott 432 Hz-es A hangolás csupa angyalt eredményez.

Nos, a zenekarokat mindenféle A-ra szokták hangolni, lejjebb is, feljebb is, de még sosem láttam olyat, hogy valaki egy Vivaldi Hegedűverseny után felpattant volna, és tömeggyilkosságokat követett volna el a zene hatására – illetve nem is a zene hatására, hanem a hangolás hatására.

Valójában sokféle hangolást használnak, használtak, magát ezt a 432 Hz-et nem nagyon használták, a 435 Hz-es A volt az általános, aztán a húszas években feljebb hangolták a hangszereket, 440-re, de pl. az európai zenekarok szívesen hangolnak még feljebb, 444-re pl.

A magasabb hangolás élénkebb hangot eredményez, ez az oka az eltéréseknek. De a barokk időkben, pont, amikor a “tudományos hangolás” javaslata megszületett, még jóval lejebb hangolták a hangszereket, nem volt ritka, hogy az A 415-re volt hangolva, ami azért jóval mélyebb a mai hangolásnál, de még a “tudományos hangolásnál is”.

A cikk szerint “fasiszta összeesküvés lódította feljebb a hangolást”, hogy így támogassák az antiszociális cselekedeteket.

“440 Hz-es zene”, vagy “432 hz-es zene” nem létezik, mivel egy-egy zeneműben nem EGYETLEN frekvenciát hallunk, hanem megszámlálhatatlanul sokat. Mi adja ki a zenét? Egy darab frekvencia? NEM, hanem a rezgések EGYMÁSHOZ viszonyított aránya, harmóniája, ami ugyanolyan marad akkor is, ha lejjebb, vagy ha feljebb hangoljuk a zenekart, azaz egy hármashangzatot el lehet játszani lejebb is, feljebb is, és attól még hármashangzat marad. A 440 Hz, vagy a 432 Hz az nem “zene”, hanem a zenei ‘A’ hangolása, de a hangolás még nem zene (a zongorahangoló még nem Kocsis Zoltán). Tehát “440 Hz zene” nem is létezik. Próbálja ki valaki, hogy több órán kereszül hallgasson csak 432 Hz színusz frekvenciát (a színusz hang kizárólag egy darab frekvenciát tartalmaz, ellentétben a ZENEI HANGOKKAL), és az biztos, hogy az illető antiszociális lesz utána, mert egyszerűen bekattan. De ugyanígy bekattanna a 440 Hz színuszhangtól, ha órákig csak az szól, vagy a 415 Hz-től is, teljesen mindegy
. Az egy frekvencia az minden, csak nem zene. Mert nincsenek benne arányok, nincsenek benne a többi hangok, és a megszámlálhatatlanul sok frekvencia, ami valójában kiadja a zenét. Az csak egy elszigetelt frekvencia, ennyi. De az nem zene.

Ráadásul a Hz, mint mérőszám, mit jelent? Másodpercenkénti rezgésszámot. De mi a másodperc? Egy időegység, amit 1713-ban, de még a 20. században is “abszolútnak” hittek. Azonban, mint kiderült, az idő először is nem egy dimenziós, hanem maga is három dimenziós (azaz ugyanúgy lehet benne közlekedni, mint a térben, fel, le, előre, hátra, oldalt, stb) másrészt az idő egyáltalán nem egy abszolút lefolyású, stabil jelenség, hanem kizárólag helyi, azaz egy másik helyen teljesen más az idő lefolyása, mint itt a Földön. Sőt, mint kiderült, itt is teljesen más, minden pillanatban. Az idő a gravitáció áramlásának függvényében változik, azaz egy másodperc az egyik pillanatban hosszabb, a másikban rövidebb. Az idő nem egyenletesen működik, hanem folyamatosan változik. Néha olyan is van, hogy megáll, és ezt nem csak pszichológiai értelemben mondom, hanem fizikailag, aztán hirtelen megugrik, és száguldani kezd, majd lelassul, stb. Miért nem vesszük észre? Mert mi is vele együtt mozgunk. De ha máshol lennénk, akkor a mi helyi időnk lenne számunkra érvényes, és nem a szomszéd szobában végzett kísérlet közben észlelt idő.

És maga a másodperc, amivel mérjük a rezgésszámot, az micsoda? Abszolút érték, a kozmoszból van levezetve? Dehogy is! A kozmoszban nincs nyoma a másodpercnek, ez csak a mi közmegegyezésünk. Nem lehet a másodpercet pl levezetni a nap hosszából, mert egy nap az 23 óra 56 perc, plusz 4,1 másodperc. Na tessék, ebből hogy lehet kozmikus harmóniát levezetni? Akkor meg ott van az év is, ami 365,2425 napból áll, azaz megint nem lehet kerek számokra visszavezetni. Tehát a mádopercenkénti 432 Hz semmivel sem “kozmikusabb”, vagy “harmonikusabb”, mint a 440 Hz, mivel mindkettő egy kitalállt időegységen lejátszódó rezgésszámra utal, egyik sem harmónikusabb a másiknál, nem érvényesebb, vagy érvénytelenebb. Így azt sem lehet feltételezni, hogy az egyik “megbetegít”, vagy “durva alakká” tesz, mígy a másik meg jófiút farag belőlem egy másodperc alatt. Mind az időfogalmunk, mind a másodperc, mind pedig a zenekaraink hangolása kizárólag közmegegyezés
kérdése, amit pedig a pillanatnyi ízlásünk dönt el, semmi más. Melyik tetszik jobban? Akkor használjuk azt. Most már nem tetszik annyira? Akkor használjunk mást. Ahogy ezt meg is figyelhettük a hangolások folyamatos változtatásánál az utóbbi 300 évben (is).

A Verdi A-t is csak azért támogatta egy-két tudós, mert azzal könnyebb fejben számolni. na de, mint kiderült, maga a másodperc sem egy abszolút mértékegység. Akkor meg? Azért legyen ez, mert így lustább lehetek a számolásban. Ennyi.

De ha már leleplezünk, akkor leplezzük le a cikket magát, mert milyen hatást kelt az emberek tömegeiben (egy eléggé elterjedt Hoax-ról, azaz ugratásról van szó)? Az emberek tömegei most már nem is mernek zenét hallgatni, se Vivaldit, se Beethovent, nehogy a 440-es hangolás tömeggyilkost csináljon belőlük a lassú tétel közben, vagy a hegedűszóló hatására nehogy megöljék a szomszéd kiskutyáját. Hogy ezt elkerülje, egy csomó ember (és itt tényleg milliókról van szó) fogja magát, és a zenéit egy szoftver segítségével letranszponáltatja a 432-es A-nak megfelelő magasságra. És akkor azt mondják, hogy “hjahhh, most már fellélegezhetek, végre, nem kell ezt a borzalmat (mondjuk a Vivaldi Tavaszt) hallgatnom, most így már sokkal megnyugtatóbb, harmónikusabb”.

Csak azt nem tudom, hogy azzal mit csinálnak, ha egy zenekar mondjuk 444-re hangolt, és ők azt hitük szerint 432-re leviszik a szoftverrel, de a végeredmény mondjuk 438 Hz-es hangoláson fog szólni?

(Nem beszélve a hangminőségromlásról, amit a szoftver okozott az áthangolás során). Mivel ők azt hiszik, hogy most a 432-re lett hangolva a zene, nagyon megnyugtatónak fogják érezni, de ha tudnák, hogy esetleg pont most szól 440 Hz-en (egy kicsit magasabb hangolású zenekar esetében pl)! Na, akkor kapnának szívbajt; és lehet, a megnyugvásból hirtelen kipattannak a karosszékből, baltát ragadnak, és megpróbálnak gyilkosságot elkövetni? Míg, amíg azt hiszik, hogy most végre 432-őn szól a zenei hangolás, boldog nyugalommal ülnek a foteljükben?

Szóval miről szól az egész? Csak egy hitrendszerről, ami azért nagyon mérgező, mert

  1. a zene lényege nem egy darab rezgés, hanem a megszámlálhatatlanul sok rezgés EGYMÁSHOZ KÉPESTI ARÁNYA, ami bármilyen hangolás esetén megállja a helyét.
  2. a zene nem egy fizikai jelenség, hanem a tudatunkban születik meg, és a szívünkre hat, azaz érzelmek, megfogalmazhatatlan gondolatok közvetítője, Isten hangja bennünk, függetlenül a zenekari hagonlástól, de persze pont ezt a tényt fedik el az ilyen cikkek, azaz arra tanítanak, hogy ne a szívünkkel halgassunk zenét, hanem csak mérőműszerekben higgyünk. Hol van itt a zene igazi lényege? Eltűnt. Azaz az ilyen cikkek egyszerűen ELRABOLJÁK AZ EMBEREKTŐL A ZENÉT! Az Isteni Hangot. Az Univerzum Üzenetetét. A szív dobbanását. A lélek húrjainak rezgését, és egy darab puszta számmal akarják helyettesíteni. Más szóval materialisták. Megmérgezik a legszentebb dolgot, a Zenét.
  3. Óriási félelmet keltenek, és ráadásul lehetetlenné teszik, hogy az emberek a félelmüket hatásosan csillapítsák a zene gyógyító hullámaival, meg se hallgatják, mondván, hogy a berlini zenekar hangolása valami más, tehát már nem is játszhatnak zseniálisan.
  4. A félelem pedig az embereket valódi “démonok, és arkhónok” karjába veti, és már nem is gyógyulhat, mivel a zenét kizárta az életéből, vagy csak szoftverek közvetítésével meri magához venni, ami meg újabb becsapások forrása lehet (ld a fenti példát).

Úgy ha más esetleg nem is, de ez a cikk biztosan az “összeesküvés” műve. Mert egyszerre sok legyet üt, egy csapásra. Félelmet terjeszt, elveszi a zenét az emberektől, ködösít, és elveszi az emberek józan ítélőképességét (már nem mernek hinni a saját szívüknek), és még csak nem is igaz, amit ír, mert nagyon könnyű megcáfolni.

Mivel az idő mindenhol, és minden pillanatban másképp folyik, nem lehet Herzekre támaszkodni. De akárhogy is folyik az idő, a nagyterc, vagy a hármashangzat ugyanúgy tisztán fog csengeni, akármilyen hangolásban, vagy akármilyen gravitációs mező által gerjesztett idő-gyorsulában, vagy lassulásban énekeljük, játsszuk ezeket. És mivel a zene lényege a hangok EGYMÁS KÖZTI HARMÓNIÁJA (azaz az arányok), egy jó zenész minden körülmények között a helyes arányokat fogja játszani, és a szívünk is azokat az érzéseket fogja átérezni, amit a zeneszerző is átérzett, amikor megalkotta művét. A hangolások, hangszerek változtak, a parókadivatok is, de a gondolat, az érzés örök maradt.

Csak annyit tanácsolok, hallgass nagy művészeket, nagy zenét, olyan zenét, ami tetszik Neked, és ne törődj az ilyen rémületkeltő hoaxokkal, amik megmérgezik az életedet, és nem engednek a zene forrásához. És mondd el ezt másoknak is, akik halálra sápadnak, ha meghallanak egy Mozart szimfóniát, mert már egy zseni isteni látomásában is az összeesküvés véres karmait látják kivillanni.

Ne engedd, hogy bárki beszennyezze a szívedet a félelem sötétségével! Maradj a szeretetben. Maradj a zenében. Akárhogy is hangolta be a zenész a hangszerét. Ha szívvel játszik, rendben van. Ha nem, akkor hangolhatja akármire, bizony csak “pengő érc, és zengő cimbalom lesz az”, mivel a SZERETET hiányzik belőle. Azaz a lényeg.

Boldog új évet kívánok Neked, sok sok énekkel, zenével, és lélekkel!

A Zene legyen Veled! De most már tényleg!

Sándor

Most már nincs más hátra, mint elkezdeni (vagy folytatni) HangDala énektanulmányaidat!

Mondd el a véleményed az alábbi gombok segítségével (macskák)!

Tetszett? Oszd meg!
Facebooktwittermail